Регистрация Вход
Информатика 10-11 класс соска

Завдання 1. Розв’язування рівнянь графічним способом у GRAN1. (5 балів)
Розв’язати рівняння графічним способом.
Для цього потрібно виконати таку послідовність дій:
1. Запустити програму GRAN1.
2. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності Явна: Y=Y(X).
3. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.
4. Увести в поле Y(X)= діалогового вікна Введення виразу залежності вираз X^3-2*X+6.
5. Вибрати у меню Графік команду Побудувати графік. На екрані у вікні Графік отримаємо графік уведеної функції.
6. Установити вказівник послідовно в точки перетину графіка функції з віссю Оx.
7. Визначити наближене значення кореня рівняння, яке відображається у верхній частині вікна Графік.
8. Зробіть скріншот побудованого графіку у програмі Gran1.
9. Відкрийте програму MSWord, напишіть Завдання 1, вставте скріншот і запишіть наближене значення кореня рівняння (Відповідь: )
2. Завдання 2. Розв’язування систем рівнянь. (5 балів)
Для системи рівнянь алгоритм знаходження наближеного розв’язку виглядатиме так:
1. Побудувати графіки кожного з рівнянь системи.
2. Відмітити на координатній площині точки перетину побудованих графіків.
Завдання 3. Напишіть висновок (2 бали)
Опишіть призначення і основні можливості програми GRAN 1 (5-7 речень).

0
Ответы:
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте