Регистрация Вход
Геометрия 10-11 класс соска

1.Дві площини називаються паралельними, якщо вони… а.… співпадають б.… не перетинаються в.… перетинаються в одній точці г.… містять паралельні прямі 2.Дано паралельні площини αі β і площина γ, яка перетинає площини αіβ по прямим aіb відповідно. Тоді прямі aіb … а.… паралельні б.… співпадають в.… мимобіжні г.… перетинаються 3.Сторона ABтрикутника ABC лежить у площині α. Площина β паралельна площині α і перетинає сторони ACі BC у точках A1 і B1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка A1B1, якщо AB=12 см, CB1: B1B=2:3. а.5 см б.6 см в.8 см г.4,8 см 4.Точка M – середина ребра BC піраміди SABC. Побудуйте переріз піраміди площиною, яка проходить через точку M і паралельна площині ASC, та обчисліть площу перерізу, якщо SA=24 см, SC=10 см, AC=26см.відповідь....

0
Ответы:

1. відповідь: б.… не перетинаються

Дві площини називаються паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Для позначення паралельності використовується символ «». Таким чином, якщо площині і паралельні, то можна коротко записати.

2. відповідь: а.… паралельні

Теорема 1. Якщо дві паралельні площини перетинаються третьою, то лінії їх перетину паралельні.

3. відповідь: г. 4,8 см

Сторона АВ трикутника АВС лежить в площині альфа.Плоскость бета паралельна площині альфа і перетинає сторони АС і ВС в точках А1 і В1 соответственно.Найті довжину відрізка А1В1, якщо АВ = 12 см, СВ1: В1В = 2: 3

За умовою СВ1: В1В = 2: 3 ⇒на СВ доводиться 5 частин.

α║β, то лінії перетину площин паралельні ⇒АВ║А₁В₁.

ΔАВС подібний ΔА₁В₁С по 2 кутах: ∠АВС = ∠А₁В₁С як відповідні СВ-січна, ∠С-загальний .Тому подібні боку пропорційні або або А₁В₁ = = 4,8

4. відповідь: 30см².

Площина перерізу паралельна грані ASC і проходить через середину сторони ВС. Значить відрізок MN - середня дінія трикутника АВС, точно так же, як МР і NP - середній лінії бічних граней BSC і BSA відповідно.

Тоді MN = 0,5АС = 13см, МР = 0,5SС = 5 см, NP = 0,5SA = 12см.

Напівпериметр трикутника MNP дорівнює р = (13 + 5 + 12): 2 = 15см.

Площа перетину по Герону Smnp = √ (15 * 2 * 10 * 3) = 30см².

2
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте