Регистрация Вход
Биология 10-11 класс соска

1.Установіть відповідність між групою гетеротрофів (1-4) та її представниками (А-Д).
1.хижаки
2.фітофаги
3.паразити
4.сапротрофи
а.гієна, гриф, дощовий черв’як
б.дурман, ламінарія, шипшина
в.печінковий сисун, трутовики, блохи
г.заєць, махаон, жираф
д.рись, аурелія, хамелеон
2.

0
Ответы:

1) 1. 4. сапротрофи - а. гієна, гриф, дощовий черв’як

Сапротрофи. (Від грец. Sapros - гнилої і троф), гетеротрофні організми, які використовують для харчування органічного. зєднання мертвих тіл або виділення (екскременти) тварин

1. хижаки - д. рись, аурелія, хамелеон

Хижі ссавці полюють на інших тварин. Всім живим організмам потрібна їжа, щоб жити. Тварини-хижаки потребують мясі жертв, яких вони вбивають, щоб вижити.

3. паразити - в. печінковий сисун, трутовики, блохи

Паразити відрізняються від симбіозів повною протилежністю - вони просто вбивають організм господаря, який дає їм життя. Навіщо так влаштовано природою - не ясно, мабуть регулювання популяції.

2. фітофаги - г. заєць, махаон, жираф

Фітофаги, растительноядность, травоїдність - харчування тварин рослинною їжею. Фітофаги є так званими первинними споживачами (консументами I-го порядку) в харчовому ланцюгу, а в екосистемах - хижаками з пасовищного типом харчування.

2) Завдання 7 містить три стовпчики інформації, у кожномуз яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що позначає правильну, на Вашудумку, відповідь. Запишіть три цифри послідовно (зліва направо) без пробілів та

розділових знаків увідведеному місці. Утворене тризначне число є відповіддю до завдання.

Охарактеризуйте фотосинтез за наведеними ознаками.

Поглинається енергія

1 хімічних

2 теплова

3 світлова

В еукарітичних клітинах повязаний із функціонуванням

1 комплексу Гольджі

2 клітинного центру

3 хлоропластів

Одним із процесів є

1 гліколіз

2 фотоліз води

3 розшеплення молекулиглюкози

відповідь: 3,3,2;1,1,3;2,2,1

2
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте