Биология 10-11 класс соска

1
Ответы:

1) На рисунку відображено динаміку вмісту в розчині крохмалю (А) та білка (В) під впливом ферментів. Вертикальна вісь відображає концентрацію речовини, горизонтальна - час. Стрілками позначено моменти, коли до розчину додавали ферменти.

Проаналізуйте твердження щодо проведеного експерименту.

I. Стрілка 1 указує на момент додавання ліпази

II. Стрілка 2 вказує на момент додавання пепсину.

Чи є поміж них правильні?

немас правильних

лише 2

обидва правильні

лише 1

- Ліпази розщеплюють ліпіди до жирних кислот і гліцерину; Карбогідрази гидролизуют вуглеводи, такі як крохмаль або цукру, до простих цукрів, таких як глюкоза;

- Пепсин розщеплює білки до пептидів

Відповідь: обидва правильні

2) Завдання 7 містить три стовпчики інформації, укожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру, що позначає правильну, на Вашудумку, відповідь. Запишіть три цифри послідовно (зліва направо) без пробілів та розділових знаків увідведеному місці. Утворене тризначне число є відповіддю до завдання.

На рисунку зображено схему одного з процесів, що лежить в основі життя. Укажіть характерні для нього ознаки.

Локалізація процесув евкаріотичній клітині

Відповідь: 1 2 3

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте