Регистрация Вход
История 10-11 класс соска

1.Голодомор у країні припадає на:
А.1932 – 1933 рр.
Б.1928 – 1929 рр.
В.1921 – 1923 рр.
Г.1937 – 1939 рр.
2.
Що із наведеного не було причиною створення СРСР?
А.однакова політична система в республіках, де перемогла радянська влада
Б.перебування при владі у радянських республіках різних партій
В.міжнародна ізоляція, невизнання провідними країнами світу
Г.Існування воєнно­політичного союзу радянських республік
3.
Які були джерела індустріалізації?
А.Виключно кваліфіковані наймані робітники
Б.Імпорт сировина та продовольства
В.Кредити від іноземних держав (в основному від США)
Г.Перерозподіл коштів на користь промисловості за рахунок сільського господарства
4.
Укажіть назву постанови РНГ СРСР від 7 серпня 1932 р., відомої в народі як «закон про п’ять колосків».
А.«Про боротьбу з викривленнями партійної лінії в колгоспному русі»
Б.«Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів»
В.«Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах колективізації»
Г.«Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву»
5.
Новим методом інтенсифікації праці, що з’явився в роки перших п’ятирічок, вважається:
А.Раціональний розподіл робочого часу
Б.Організація соціалістичного змагання
В.Уведення новітніх технологій
Г.Грошове стимулювання робітників
6.
Що послугувало приводом для розгортання масових репресій в СРСР для Сталіна та його оточення:
А.Смерть В. Леніна
Б.Подвиг О. Стаханова
В.Вбивство С. Кірова
Г.Вбивство Л. Троцького

0
Ответы:

1. відповідь: А. 1932 – 1933 рр.

Голод на Україні - масовий голод, що охопив в 1932-1933 роках всю територію Української РСР у існували на той період межах і який призвів багатомільйонні людські жертви. Розсекречені документи українських архівів доступні дослідникам з середини 1990-х років (а в 2007-2008 знайшлися метричні книги за 1932 і 1933 роки, про «знищення» яких неодноразово заявлялося раніше) хоча і не всі з них згадуються в більшості робіт українських істориків (це Ідеться передусім документів про державну допомогу голодуючим). Аналогічна робота проводиться і в архівах інших колишніх республік СРСР, які постраждали від голоду 1932-1933 років. У той же час в російських архівах ще не всі документи цього періоду пройшли стандартну процедуру розсекречення.

2. відповідь: Б. перебування при владі у радянських республіках різних партій

Причини утворення СРСР полягали в наступному: Зовнішньополітичні. Партія більшовиків прагнула поширити свою владу якомога на більшу територію, яку могла охопити. Економічні. Підірвана Громадянською війною економіка вела Росію до голоду. Їй потрібна була підтримка союзних республік. Територіальні. Під час поставок продовольства необхідно було вільно переміщатися. Єдина держава для цього створювало оптимальні умови. Культурні. Незважаючи на різне коріння, народності тривалий час жили разом, і це призвело до формування деяких загальних традицій. Політичні. Урядовий апарат союзних республік, що складався з більшовиків, жорстко підпорядковувався центральної влади.

3. відповідь: Г. Перерозподіл коштів на користь промисловості за рахунок сільського господарства

Джерела коштів для індустріалізації вишукувалися виключно всередині країни. Вони в основному складалися з: • доходів легкої промисловості і, головним чином, сільського господарства, перерозподілених на користь індустріальних галузей; • доходів від монополії зовнішньої торгівлі колгоспним і радгоспним зерном, золотом, лісом, хутром, частково іншими товарами.

4. відповідь: Б.«Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів»

Закон про пять колосків »(також« закон про пять колосків », закон« сім восьмих »,« закон від сьомого-восьмого », указ« 7-8 ») - поширене в історичній публіцистиці найменування Постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 року (07.08.1932, звідси сім-вісім) «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності», прийнятого з ініціативи Генерального секретаря ЦК ВКП (б) І. В. Сталіна. Цією постановою в юридичну практику СРСР було введено поняття «розкрадання соціалістичної власності» як «злочини проти держави і народу і зупинені« масові розкрадання державного і колгоспного майна»

5. відповідь: Б. Організація соціалістичного змагання

У тісному звязку з виробничими нарадами виникли перші форми соціалістичного змагання. У 1927 р робочі Камянської паперової фабрики організували вперше виробничу перекличку-змагання. В ході переклички вони ділилися досвідом боротьби за поліпшення виробництва і пропонували здійснити різні заходи по зміцненню роботи підприємств. За десять днів змагання на Камянській паперової фабриці було внесено 200 цінних раціоналізаторських пропозицій. При активному долі "робітників фабрики був складений і виконаний місячний план раціоналізації проізводства7. Подібні переклички-змагання проводилися і на інших підприємствах.

6. відповідь: В. Вбивство С. Кірова

Приводом для масових репресій стали події 1 грудня 1934 року. Тоді в Ленінграді був убитий Сергій Миронович Кіров. В результаті цих подій в країні був затверджений особливий порядок судових розглядів.

2
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте