Регистрация Вход
Геометрия 10-11 класс соска

1.Проекція фігури – точка. Назвіть цю фігуру.
А.Пряма
Б.Промінь
В.Всі відповіді вірні
Г.Відрізок
Питання №2 ?
Якою фігурую може бути паралельна проекція на площину двох прямих, які перетинаються?
А.Дві прямі що перетинаються
Б.Дві паралельні прямі
В.Одна пряма або дві прямі, що перетинаються
Г.Одна пряма
Питання №3 ?
Якою фігурою є проекція трапеції?
А.Паралелограм
Б.Трапеція
В.Трапеція або паралелограм
Г.Трапеція або відрізок
Питання №4 ?
Паралельною проекцією точок M, N, K (точка K лежить між M і N), на площину α є точки M1, N1, K1. Знайдіть M1N1 і M1K1, якщо MN=18 см, NK=6 см, N1K1 =2 см.
А.5,5 см і 3,5 см
Б.3 см і 2 см
В.6 см і 4 см
Г.5 см і 3 см
Питання №5 ?
Паралельною проекцією точок A, B, C, що лежать на одній прямій, на площину α є точки A1, B1, C1. Знайдіть A1B1 і A1C1, якщо AB=5 см, AC=3 см,B1C1=4 cм.
А.10 см і 6 см
Б.10 см і 6 см; 3 см і 2 см
В.3 см і 2 см
Г.10 см і 6 см; 2,5 см і 1,5 см
Питання №6 ?
Побудуйте прямокутний паралелепіпед АВСDA1B1C1D1 і позначте на його ребрі АВ точку М, яка ділить ребро АВ у відношенні АМ:МВ=1:3. Побудуйте проекцію трикутника МВС1 на площину АВС у напрямі DD1. Обчисліть площу проекції трикутника МВС1, якщо ребро АВ дорівнює 8 см, а ребро ВС – 6 см.

0
Ответы:

1. відповідь: В. Всі відповіді вірні

проекції точки, променя, прямий, відрізка можуть бути точкою, якщо вони перпендикулярні площині.

2. відповідь: В. Одна пряма або дві прямі, що перетинаються

Якщо одна з них перпендикулярна площині, то проекцією будуть пряма і точка, інакше - дві пересічні або паралельні прямі. Дві пересічні прямі, дві паралельні прямі, пряма і точка.

3. відповідь: Г. Трапеція або відрізок

Підстави трапеції - два відрізки, що лежать на паралельних прямих. Паралельної проекцією двох паралельних прямих можуть бути: дві неспівпадаючі паралельні прямі (

в загальному випадку), дві збігаються паралельні прямі (вироджених варіант, коли проектує промінь лежить в площині трапеції), дві точки (вироджених варіант, коли напрям проектування гправлено уздовж цих прямих)

4. відповідь: В. 6 см і 4 см

M1N1/18 = 2/6 см

M1K1/12 = 2/6 см

M1N1 = (18*2)/6 = 6 см

M1K1 = (12*2)/6 = 4 см

5. відповідь: Г.10 см і 6 см; 2,5 см і 1,5 см

A1B1 = (5*4)/2 = 10 см

A1C1 = (3*4)/2 = 6 см

A1B1 = (5*4)/8 = 2,5 см

A1C1 = (3*4)/8 = 1,5 см

6. відповідь: 18 см²

AM = x

BM = 3x

AM + BM = AB ⇒ x + 3x = 8 ⇒ 4x = 8 см

x = 2 ⇒ BM = 6 см

S = 1/2 (MB * BC) = 1/2 * 6 * 6 = 18 см²

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте