Регистрация Вход
Физика 10-11 класс соска

1.Робота є…
А.скалярною величиною, яка може приймати лише додатні значення
Б.скалярною величиною, яка може приймати будь-які значення
В.векторною величиною, направленою вбік переміщення
Г.векторною величиною, направленою вбік сили
Питання №2 ?
2 бали
Щоб пересунути важкий диван, його тягнуть за мотузку, прикладаючи силу 300 Н. Мотузка утворює кут 30º з горизонтом. Обчисліть роботу, яку необхідно виконати, щоб пересунути диван на 2 метри.
А.600 Дж
Б300 Дж
В.130 Дж
Г.520 Дж
Питання №3 ?
2 бали
Яку потужність розвиває автомобіль, що рівномірно їде зі швидкістю 22 м/с, якщо сила тяги дорівнює 20 кН?
А.909 Вт
Б.1,1 кВт
В.Визначити неможливо, потрібно знати час руху
Г.440 кВт
Питання №4 ?
4 бали
Кран підіймає вантаж масою 2 т з прискоренням 2 м/с2. Знайдіть потужність крана, якщо він підняв вантаж на висоту 25 м за 5 секунд. Прискорення вільного падіння вважати рівним 10 м/с2. Відповідь вкажіть у кВт.
Відповідь
Питання №5 ?
Велосипедист заїжджає нагору з постійною швидкістю. Довжина шатуна педалі 25 см, час повного оберту педалі 2 с, середня сила тиску на педаль – 147 Н. Яку потужність розвиває велосипедист?
А.0,5 кВт
Б.509 мВт
В.108 Вт
Г.3,7 кВт

0
Ответы:

1. відповідь: Б. скалярною величиною, яка може приймати будь-які значення

Робота є скалярною величиною. Вона може бути як позитивна (0 ° ≤ α <90 °), так і негативна (90 ° <α ≤ 180 °). При α = 90 ° робота, що здійснюються силою, дорівнює нулю. В системі СІ робота вимірюється в джоулях (Дж). Джоуль дорівнює роботі, яку здійснюють силою в 1 Н на переміщення 1 м в напрямку дії сили. 1) Якщо напрям сили збігається з напрямом руху тіла, т.е.α = 0, cos α = 1 то. A = f · s.

2. відповідь: Г. 520 Дж

A = F * S * sin(30) = 300 * 2 * √3/2 = 520 Дж

3. відповідь: Г. 440 кВт

N = F * V ⇒ N = 22 * 20000 = 440 000 Вт = 440 кВт

4. відповідь: 100 кВт

A = E(п) = mgh = 2000(кг)*10(м/c^2)*25(м) = 500 000 Дж

N = 500 000(Дж) / 5(с) = 100 кВт

5. відповідь: В. 108 Вт

N = 2PirF/t

N = 2 * 3,14 * 25 * 147 / 2 = 108 Вт

2
Отв. дан Examplez
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте