Регистрация Вход
Химия 10-11 класс соска

1.Визначте молекулярну формулу речовини, яка містить 83,72% і 16,28%, а молекулярна маса цієї речовини дорівнює 86.
А.С5Н10
Б.С6Н14
В.С6Н12
Г.С5Н12
Питання №2 ?
2 бали
Установіть молекулярну формулу органічної речовини, якщо відомі масові частки елементів, що складають цю молекулу: w(C) = 92,3%, w(H) = 7,7%. Відносна густина парів цієї речовини за воднем дорівнює 39.
А.С2Н6
Б.С6Н6
В.С5Н12
Г.С6Н12
Питання №3 ?
2 бали
При спалюванні насиченого вуглеводню масою 8,8 г утворилося 26,4 г карбон (IV) оксиду. Густина вуглеводню за н.у. 1,96 г/л. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню.
А.С3Н8
Б.С3Н6
В.С2Н4
Г.С2Н6
Питання №4 ?
2 бали
При спалюванні 10 г органічної речовини утворилося 27,5 г вуглекислого газу і 22,5 г води. Установіть молекулярну формулу органічної речовини. Відносна густина парів цієї речовини за киснем дорівнює 0,5.
А.СН4
Б.С2Н6
В.С3Н8
Г.С2Н4
Питання №5 ?
При спалюванні 3 г органічної речовини утворилося 8,8 г вуглекислого газу і 5,4 г води. Відносна густина парів цієї речовини за воднем дорівнює 15. Установіть молекулярну формулу цієї речовини.
А.С4Н6
Б.С2Н6
В.СН3
Г.С2Н4
Питання №6 ?
При спалюванні 29 г органічної речовини утворилося 88 г вуглекислого газу і 45 г води. Відносна густина парів цієї речовини за повітрям дорівнює 2. Установіть молекулярну формулу цієї речовини.
А.С2Н5
Б.С4Н10
В.С6Н6
Г.С5Н10

0
Ответы:

1. відповідь: Б. С6Н14

дано:

W (C)% = 83,72%

W (H)% = 16,28%

Mr = 86

Визначити формулу речовини

W% = Ar (елемента) * n * 100% / Mr (речовини)

Ar (C) = 12

Ar (H) = 1

n (C) = W (C)% * Mr / Ar (C) * 100% = 83,72 * 86 / (12 * 100) = 6

n (H) = W (H)% * Mr / Ar (H) * 100% = 16,28 * 86 / (1 * 100) = 14

Формула речовини С₆Н₁₄

2. відповідь: А. C2H6

n (C) = m / M = 92,3 г / 12 г / моль = 7,7 моль

n (H) = 7,7 г / 1 г / моль = 7,7 моль

Разом: n (C): n (H) = 1: 1 = 2: 2.

C2H6

3. відповідь: А. C3H8

Щільність p = 1.96 г / л, тому молекулярний вагу M = 1.96 * 22.4 = 43.9 г / моль,

виходячи вже з цих даних можна обчислити формулу:

n * 12 + (2n + 2) * 1 = 43.9,

14n = 41.9,

n = 3 - це пропан

СnН2n + 2

4. відповідь: А. CH4

Знайдемо по даній щільності молекулярну масу речовини: 2 х 16 х 0,5 = 16 г / моль

з урахуванням молекулярної маси в дану речовину входити кисень не може, т.о формула органічної речовини СхНу

CхHу + O2 = CO2 + H2O

За умовою завдання знайдемо співвідношення речовин

СхНу: СО2: Н2О

10:16 27,5: 44 22,5: 18

1: 1: 2

Т.о на одну молекулу органітческого речовини припадає 1 молекула СО2 і 2 молекули води

CH4 + 2O2 = CO2 + 2 H2O

Молекулярна формула речовини CH4

5. відповідь: Г. C2H4

m(C) = 2,4

m(H) = 3

CH2(M = 12 + 3 = 15)

30/15 = 2

C2H4

6.

відповідь: Б. С4Н10

1) СxHy + O2 = CO2 + H2O

D = 2

m (H2O) = 45г

m (CO2) = 88г

2) n (Co2) = 88 44 = 2 моль

n (C) = 2 моль

3) n (H2O) = 45 18 = 2,5 моль

n (H) = 5 моль

4) 3 : H = 2: 5

5) C2H5 - найпростіша

6) M (речовини) = 2 * 29 = 58 г / моль

7) N = 58/29 = 2

формула = C4H10 - бутан

2
Отв. дан Svai
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте