Регистрация Вход
Другое 10-11 класс соска

1.Політика і процес, що передбачає збільшення ступеня участі та отримання більших можливостей у соціальному житті та навчанні для всіх людей:
а.сегрегація
б.толерантність
в.інтеграція
г.інклюзія
Питання №2 ?
Для якої ідеології характерний поділ людства на «нижчі» та «вищі» раси:
а.ксенофобія
б.етатизм
в.лібералізм
г.расизм
Питання №3 ?
Вимога в оголошенні щодо вікових обмежень на зайняття певної вакансії – це приклад:
а.ейджизму
б.сексизму
в.юдофобії
г.гандікапізму
Питання №4 ?
Установіть відповідність між видом ксенофобії (1-4) та її значенням (А-Д).
1.гандікапізм
2.ейджизм
3.сексизм
4.ісламофобія
а.фобія щодо китайців
б.упередження й дискримінація на основі статевої приналежності
в.релігійний вид щодо послідовників ісламу
г.фобія й упередження щодо індивідів з фізичними обмеженнями
д.упередження і дискримінація за віком людини

0
Ответы:

1. відповідь: г. інклюзія

Інклюзія - процес реального включення людей з інвалідністю в активне громадське життя. Інклюзія передбачає розробку і застосування конкретних рішень, які дозволять кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті. Інклюзивна освіта - форма навчання, при якій кожній людині, незалежно від наявних фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних та інших особливостей, надається можливість навчатися в загальноосвітніх установах.

2. відповідь: г. расизм

Расизм і расова дискримінація - правопорушення міжнародне, що полягає в обмеженні, обмеженні прав за ознакою раси, а також пропаганда расистських ідей.По визначенням Декларації про раси та расові забобони, прийнятої.

3. відповідь: а. ейджизму

Дискримінація за віком, ейджизм - дискримінація людини на підставі його віку. Виявляється в готовності сприймати адекватно і співпрацювати лише з тими людьми, хто відповідає якомусь заздалегідь встановленим критерієм віку.

4. 1-Г,2-Д,3-Б,4-В

2
Отв. дан Svai
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте