Регистрация Вход
Химия 10-11 класс Oleksandra

1 Укажіть назву вуглеводню, який утвориться під час нагрівання бромометану з металічним натрієм
а бутан
б метан
в пропан
г етан
2 Щоб добути метан з неорганічної сировини треба використати:
а CaC2
б H2CO3
в Al4C3
г CO2
3 Укажіть реагенти для лабораторного добування ацетилену:
а кальцій карбід і вода
б кальцій силікат і вода
в етен і вода
г кальцій карбонат і вода
4 Укажіть речовини, з яких добувають кальцій карбід:
а вуглекислий газ
б палене вапно та кокс
в гашене вапно та кокс
г вапняк і кокс
5 Укажіть речовину, яка утворюється на першій стадії приєднання водню до ацетилену:
а пропен
б бутен
в етан
г етен
6 Толуен утворюється внаслідок
а дегідрування метилциклогексану
б дегідроциклізації октану
в взаємодії бензену і хлор етану у присутності алюміній хлориду
г дегідрування етилциклогексану

0
Ответы:

1. відповідь: в пропан

CH3Cl + CH3CH2Br + 2Na ---> NaCl + NaBr + C3H8

2. відповідь: в Al4C3

3. відповідь: г кальцій карбонат і вода

4. відповідь: б палене вапно та кокс

5. відповідь: г етен

6. відповідь: а дегідрування метилциклогексану

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте