Регистрация Вход
Информатика 10-11 класс Rita

Що таке компютерна модель?
Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва
Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики
Інформація про несуттєві властивості об’єкта
Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням компютерних програм
Питання №2 ?
Дослідження моделі обєкта з використанням компютерного моделювання називається
Комп’ютерним моделюванням
Комп’ютерним експериментом
Експериментом
Комп’ютерним дослідом
Питання №3 ?
Що називають інформаційною графікою?
Візуальне подання відомостей, даних різних видів
Текстове подання відомостей, даних різних видів
Відсутня правильна відповідь
Графічне подання відомостей, даних різних видів
Питання №4 ?
Що таке HTML?
Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет
Мова програмування, яка використовується для створення сайтів
Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу
Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером
Питання №5 ?
Як називається сукупність веб-сторінок певної тематики із системою навігації, що дає можливість переміщуватись між ними за допомогою гіперпосилань, які збережені на одному сервері?
Веб-браузер
Веб-сайт
Веб-сторінка
Веб-портал
Питання №6 ?
Ергономічний сайт - це сайт, що
Зменшує фізичну та психологічну втому
Забезпечує необхідні зручності відвідувачеві
Всі відповіді правильні
Зберігає здоров’я та працездатність

0
Ответы:

1. відповідь: Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням компютерних програм

Компютерна модель - це модель реального процесу або явища, реалізована компютерними засобами

2. відповідь: Комп’ютерним моделюванням

Моделюванням називається цілеспрямоване дослідження явищ, процесів або обєктів шляхом побудови і вивчення їх моделей. Будь-який метод наукового дослідження базується, по суті, на ідеї моделювання.

3. відповідь: Графічне подання відомостей, даних різних видів

4. відповідь: Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

5. відповідь: Веб-сайт

6. відповідь: Забезпечує необхідні зручності відвідувачеві

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте