Регистрация Вход
Физика 10-11 класс Sashaaa

1.Усі фізичні процеси протікають однаково…
А.в усіх інерціальних системах відліку
Б.лише в одній системі відліку, що пов’язана із Землею
В.в усіх системах відліку
Г.в усіх неінерціальних системах відліку
Питання №2 ?
2 бали
Основи СТВ були закладені у…
А.XX ст.
Б.XV ст.
В.XIX ст.
Г.XXI ст
Питання №3 ?
2 бали
Інопланетний космічний корабель летить повз Землю зі швидкістю 200 000 км/с. У напрямку руху корабля світить потужний ліхтар. З якою швидкістю відносно Землі рухається світло цього ліхтаря?
А.100 000 км/с
Б.200 000 км/с
В.300 000 км/с
Г.500 000 км/с
Питання №4 ?
2 бали
При швидкостях набагато менших за швидкість світла релятивістські формули…
А.дають наближений результат
Б.не виконуються
В.не існують
Г.переходять у формули класичної фізики
Питання №5 ?
2 бали
За вимірюванням земного спостерігача ракета рухалась протягом 0,1 мкс зі швидкістю 0,6c. Скільки часу пройшло на цій ракеті?
А.0,1 мкс
Б.0,08 мкс
В.0,125 мкс
Г.0,06 мкс
Питання №6 ?
2 бали
У нерухомій системі відліку об'єм куба дорівнює 1,5 м3. Чому дорівнює об'єм цього ж куба в системі відліку, яка рухається зі швидкістю 0,8c відносно нерухомої системи?

Відповідь

1
Ответы:

1. А. в усіх інерціальних системах відліку

Фізичні процеси в інерційних системах відліку протікають однаково, незалежно від того, нерухома чи система або вона знаходиться в стані рівномірного і прямолінійного руху. Для довідки відразу ж потрібно відзначити, що фізичні величини що не змінюють своїх значень при переході з однієї системи координат в іншу з використанням будь-якого перетворення називаються інваріантами щодо застосованого перетворення.

2. В. XIX ст.

Передумовою до створення теорії відносності стало розвиток в XIX столітті електродинаміки. Результатом узагальнення і теоретичного осмислення експериментальних фактів і закономірностей в областях електрики і магнетизму стали рівняння Максвелла, що описують властивості електромагнітного поля і його взаємодію з зарядами і струмами.

3. В. 300 000 км/с

4. Г. переходять у формули класичної фізики

При швидкостях, значно менших швидкості світла, цей вислів переходить в формулу кінетичної енергії класичної механіки.

5. Б. 0,08 мкс

t₀ = 10⁻⁷ * √(1 - 0,36) = 8 * 10⁻⁸ сек = 0,08 мкс

6. Об\'єм куба інваріантної щодо системи відліку. Тому обсяг куба буде постійним в двіжуеся системі відліку і дорівнює 1,5 см³

Відповідь: 1,5 см³

1
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте