Регистрация Вход
Литература 10-11 класс Sashaaa

1.Символізм виник у :
А.Росії
Б.Іспанії
В.Італії
Г.Франції
Питання №2 ?
2 бали
Кому належать слова: «Бачити, відчувати, виражати – в цьому все мистецтво»
А.Стефану Цвейгу
Б.Кнуту Гамсуну
В.Братам Гонкура
Г.Антону Чехову
Питання №3 ?
2 бали
Ідеї, що отримали художнє втілення в літературі символізму належали ще давньогрецькому філософу:
А.Платону
Б.Піфагору
В.Аристотелю
Г.Сократу
Питання №4 ?
2 бали
У літературі останньої третини XIX — початку XX ст. намітився перехід до
А.реалізму
Б.романтизму
В.постмодернізму
Г.модернізму
Питання №5 ?
2 бали
Одним із продуктивних напрямів раннього модернізму був ________________
А.постмодернізм
Б.реалізм
В.романтизм
Г.імпресіонізм
Питання №6 ?
2 бали
Поетичне втілення «теорії відповідностей» став сонет :
А.«Вечорова гармонія»
Б.«Осінній сонет»
В.«Альбатрос»
Г.«Відповідності»

1
Ответы:

1. Г. Франції

Символізм виник у Франції в 1870-1880-х роках і досяг найбільшого розвитку на рубежі XIX і XX століть, перш за все в самій Франції, а також в Німеччині, Бельгії та Росії. Символісти радикально змінили не тільки зміст і форми в різних видах мистецтва, але й саме ставлення до змісту художньої творчості.

2. В. Братам Гонкура

Основні риси імпресіоністського стилю сформулювали брати Гонкур у своєму творі «Щоденник», де знаменита фраза «Бачити, відчувати, виражати - в цьому все мистецтво» стала центральним положенням для багатьох письменників.

3. А. Платону

Символізм виник у Франції і поширився в багатьох країнах світу (зокрема, в Україні, що входила до складу Російської імперії). Незважаючи на новаторський (ранньомодерністській) характер, він мав давню і глибоку філософську підоснову. Деякі ідеї, що знайшли художнє втілення в літературі символізму, належали ще давньогрецького філософа-ідеаліста Платона (V ст. До н. Е.). який стверджував, що, крім реального, видимого світу, є також невидимий, вищий «світ ідей».

4. Г. модернізму

Модернізм в літературі - явище в літературі кінця XIX - початку XX століття, що характеризується відходом від класичного роману на користь пошуку нового стилю і радикальним переглядом літературних форм. Є частиною загального напрямку в мистецтві - модернізму.

5. Г. імпресіонізм

Імпресіонізм є початком модернізму. Це початок руху мистецтва від зображення зовнішніх об\'єктів до зображення почуттів людини, а потім і до зображення його ідей. Імпресіонізм (від фр. Impression - враження) являє собою напрямок в образотворчому мистецтві, літературі та музиці кінця XIX - початку XX ст.

6. Г. «Відповідності»

1
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте