Регистрация Вход
Физика 10-11 класс ira27 you

В закритому балоні міститься ідеальний газ при температурі 27ºС. Як зміниться тиск газу, якщо його нагріти до 327ºС?
С полним розв'язком

0
Ответы:

дано:

t₁ = 27 ° C

t₂ = 327 ° C

T1 = 27 + 273 = 300k

T2 = 327 + 273 = 600К

V = const

P₂ / P₁ =?

Згідно із законом Шарля при V = const:

P₁ / T₁ = P₂ / T₂

P₂ / P₁ = T₂ / T₁ = 600/300 = 2

Відповідь: Тиск газу збільшитися в два рази.

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте