Регистрация Вход
Физика 10-11 класс Sashaaa

1)
За один цикл роботи двигуна робочому тілу було передано 75 кДж теплоти від нагрівача. При цьому воно віддало 35 кДж теплоти холодильнику. Яку роботу виконав двигун за цикл?
2)
Цикл Карно складається з…
3)
Яку роботу виконує теплова машина, якщо її ККД складає 75%, а холодильнику передається 100 кДж теплоти. Відповідь запишіть у кДж.
4)
Яка кількість молекул повітря виходить з кімнати об'ємом 120 м3 при підвищенні температури з 15 до 25 С. Атмосферний тиск нормальний.
5)
Зобразіть схему роботи холодильної машини. Як обчислюється холодильний коефіцієнт холодильної машини? Які значення він може приймати?

0
Ответы:

1. A = Qн-Qx = 75000-35000 = 40000(Дж) = 40(кДж)

2. Цикл Карно складається з чотирьох оборотних стадій, дві з яких здійснюються при постійній температурі (ізотермічні), а дві - при постійній ентропії (адиабатически). Тому цикл Карно зручно представити в координатах.

3. A = Qx * (n/(1 - n)) = 10⁵ * (0,75/(1 - 0,75)) = 3 * 10⁵ Дж = 300 кДж

4. △N = N₁ - N₂ = (Na * p * V)/(R * T₁) - (Na * p * V)/(R * T₂) = (Na * p * V)/R * (1/T₁ - 1/T₂)

△N = ((6,02 * 10²³ * 10⁵ * 120)/8,31) * (1/288 - 1/298) = 10²⁶

△N = 10²⁶

5.

Холодильний коефіцієнт: холодопродуктивність нетто випарника або теплопродуктивність нетто конденсатора, поділена на потужність на валу компресора (для герметичних компресорів іноді беруть електричну потужність, споживану двигуном) при заданих умовах.

0
Отв. дан Savage
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте