Геометрия 5 - 9 классы Kiribandis

Точка 1 ділить ребро РА правильного тетраедра
РАВС у відношенні РА1 : А = 2 : 3. Побудуйте
переріз тетраедра площиною, яка паралельна площині
АВС і проходить через • 3найдіть площу перерізу,
якщо АВ = 20 см.

187
ОТВЕТЫ
Отв. дан Вероника
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте