СПРОСИТЬ

Когда законопроект становится законом

Nuasida Nuasida | вчера в 01:33

Нет комментариев

Які права й обовязки мають батьки та діти

Lainius Lainius | 22 октября 2018 в 09:42

Нет комментариев

Подскажите как ПОЖАЛУЙСТА!!!

Moramand Moramand | 21 октября 2018 в 12:33

Нет комментариев

Какие есть доп условия трудового договора

Kigagis Kigagis | 21 октября 2018 в 05:59

Нет комментариев

1. Укажіть підстави для набуття громадянства України:

А) за територіальним походженням;*

Б) за соціальним статусом;

В) внаслідок визнання батьківства; *

Г) внаслідок отримання спадщини.

2. Укажіть, в якому віці набуття дитиною громадянства України

або вихід із громадянства України може відбуватися тільки за її

згодою:

А) від 6 до 18 років;

Б) від 10 до 18 років;

В) від 14 до 18 років; *

Г) від 15 до 18 років.

69 Розділ 2. Ти — людина, значить, маєш права

3. Укажіть дату прийняття чинного Закону України «Про грома-дянство України»:

А) 8 жовтня1991 р.;

Б) 16 квітня 1997 р.;

В) 18 січня 2001 р; *

Г) 1 вересня 2005 р.

4. Укажіть дату прийняття Генеральною Асамблеєю ООН загаль-ної Декларації прав людини :

А) 10 грудня 1948 р.; *

Б) 4 листопада 1950 р.;

В) 20 листопада 1989 р.;

Г) 28 червня 1996 р.

5. Які види конституційних прав та свобод вам відомі

А) Особисті;*

Б) економічні;*

В) сімейні;

Г) колективні.

6. Серед об’єднань громадян розрізняють:

А) громадські організації; *

Б) громадянські організації;

В) національні меншини;

Г) політичні партії.*

7. Законодавство України дозволяє діяльність:

А) будь-яких об’єднань громадян;

Б) тільки тих об’єднань, які легалізовані (зареєстровані);*

В) тільки тих об’єднань громадян , які не ставлять за мету бо-ротьбу за владу;

Г) крім об’єднань, створених за професійною ознакою.

8. Укажіть, які типи навчальних закладів належать до переліку

навчальних закладів, що можуть існувати в нашій державі згід-но із Законом України «Про загальну середню освіту»:

А) середня загальноосвітня школа;*

Б) школа психологічного розвантаження;

В) школа соціальної реабілітації;*

Г) автошкола.

9. Оберіть поняття, якому відповідає наведене визначення.

Форма безпосередньої демократії, яка полягає у прийнятті гро-мадянами держави законів або інших рішень з важливих питань

загальнодержавного чи місцевого значення:

А) вибори;

70 Усі уроки «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

Б) референдум;*

В) ратифікація;

Г) легалізація.

10. Із наведеного нижче переліку оберіть складову частину системи

місцевого самоврядування в Україні:

А) територіальна громада;*

Б) сільська, селищна, міська рада;*

В) районна державна адміністрація;

Г) сільський, селищний, міський голова.*

11. Укажіть форми безпосереднього здійснення територіальними

громадами сіл, селищ та міст свої самоврядних повноважень:

А) місцеві вибори;

Б) збори політичної партії;

В) сесії сільських, селищних, міських рад;

Г) місцеві референдуми.*

12. Структура освіти України включає:

А) дошкільну освіту;*

Б) приватну освіту;

В) вищу освіту;*

Г) домашню освіту.

Светлана Светлана | 20 октября 2018 в 07:37

Нет комментариев

Подскажите как плз!!!!!!!!!!!

Tygranaya Tygranaya | 20 октября 2018 в 04:59

Нет комментариев