История 5 - 9 классы Леонид

Які заходи були характерними для політики російського царизму на окупованих західноукраїнських землях в роки Першої світової війни а.заборона українських періодичних видань, діяль­ності товариств, громадських організацій, депор­тація греко-католицьких священиків вглиб імперії б.підтримка місцевих поміщиків, закриття українських шкіл, створення українських громадських організацій в.депортація греко-католицьких священиків вглиб імперії, підтримка про­світницьких українських товариств і місцевих капіталістів г.закриття українських шкіл, підтримка місцевих поміщиків, поширення антивоєнних настроїв серед селян

132
ОТВЕТЫ
Отв. дан Ana
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте