Право 8-9 класс анна

Гомадянин Чілі Том К. упродовж чотирьох років навчався у Тернопільському медичному університеті. За час навчання він непогано опанував українську мову. завів багато друзів. хотів оджужитися на одногрупниці Оксані. Він щиро любив Україну, відтак віриш залишитися на постійне проживвання(Дайте правовий коментар, відповідь запишіть нижче, відзначаючи відповідними літерами): А)На яких підставах Том може набути громадянства України? Б)Які органи вирішують питання громадянства в Україні ? В)Якими правами і свободами користуються іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах? *

1
Ответы:

1) На підставі шлюбу. Але шлюб між Томом і його одногрупницею повинен тривати мінімум два роки з моменту його укладення. Крім того Том володіє українською мовою, любить Україну і визнає закони і конституцію України. Том проживав безвиїзно в Україні не менше двох років.

2) За Законом "Про громадянство України", це - Президент України, Комісія при Президентові України з питань громадянства, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва, консульські установи. Крім цих органів, питаннями громадянства займаються органи внутрішніх справ різних рівнів, суди.

3) Конституція України Стаття 26.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обовязки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обовязки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України. Іноземці та особи без громадянства є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин.

- Право на інвестиційну та підприємницьку діяльність

- Право на трудову діяльність

- Право на відпочинок

- Право на охорону здоровя

- Право на соціальний захист

- Майнові та особисті немайнові права

- Право на освіту

- Право на користування досягненнями культури

- Право на участь в обєднаннях громадян

- Права у шлюбних і сімейних відносинах

- Гарантії особистих прав

- Пересування на території України і вибір місця проживання

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте