Другое 10-11 класс Sashaaa

Що з названого не є ознакою прав людини: а.невід’ємні б.купуються в.вроджені г.універсальні

1
Ответы:

Відповідь: Б. купуються

Права людини носять загальний і універсальний характер, вони притаманні будь-якій людині, ким би він не був, де б він не знаходився. права людини-це невідємна, природна властивість особистості. Вони складають духовно-моральну основу прав громадянина.

Найважливішою відмінною рисою прав людини як феномена світової культури і цивілізації є те, що вони втілюють у специфічній формі високі ідеали людської свободи і рівності, такі загальновизнані моральні принципи, як справедливість, милосердя, гуманність. Вони носять етичний характер і являють собою духовно-моральний ідеал. права людини - це гуманізм сучасної епохи…

Природні права людини обумовлені його природою, що включає біологічне, соціальне і духовне начала. Багатосторонність природи людини надає правам особистості багатогранність і багатоплановість…

1
Отв. дан Semen
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте