Регистрация Вход
Химия 10-11 класс соска

1.Укажіть назву алкану, відносна густина парів якого за повітрям становить 2,966.
а.гексан
б.пентан
в.гептан
г.октан
2.
Укажіть формулу алкену, відносна густина якого за воднем становить 28.
а.С2Н4
б.С5Н10
в.С4Н8
г.С3Н6
3.
Визначте відносну густину бутину за киснем.
а.1,189
б.1,026
в.0,883
г.1,68
4.
Укажіть формулу вуглеводню ряду ацетилену, відносна густина якого за воднем становить 20.
а.С5Н8
б.С4Н6
в.С6Н10
г.С3Н4
5.
Відносна молекулярна маса монохлорпохідної насиченого вуглеводню – 92,5. Визначте формулу, укажіть загальну кількість атомів у молекулі. відповідь......

0
Ответы:

1. відповідь: а. гексан

Знаходимо молярну масу = D * М = 2,966 * 29 = 86 г / моль

З загальної формули СnH2n + 2 = 86 знаходимо значення n

14n + 2 = 86

14n = 84

n = 6

C6H14 гексан

2. відповідь: в. С4Н8

Щільність парів за воднем 28, значить молярна маса дорівнюватиме 28х2 = 56 гмоль згідно слідства закону Авогадро про відносну щільності газів у циклоалканов загальна формула як у алкенов СnH2n відповідь циклобутану С4Н8

3. відповідь: г. 1,68

4. відповідь: г. С3Н4

Алкін загальна формула CnH2n-2. якщо помножимо відносні атомні маси вуглецю і водню на число атомів отримаємо 12n + 2n-2 або 14n-2

14n-2 = Mолярной масі = 20 * 2

звідси 14n = 42

n = 3

C3H4

5. відповідь: молекулярна формула С4Н9Сl, 14 атомів в молекулі

Загальна формула монохлоропроізводного насиченого вуглеводню СхН2х + 1Сl

Mr = хAr (C) + (2x + 1) Ar (H) + Ar (Cl) = 12x + 2x + 1 + 35,5 = 92,5

14x = 56

x = 4

молекулярна формула С4Н9Сl, 14 атомів в молекулі

2
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте