Регистрация Вход
Биология 10-11 класс соска

1.Спільною ознакою фотосинтезу та хемосинтезу є а.розщеплення органічних речовин б.синтез органічних речовин з неорганічних в.засвоєння світлової енергії г.виділення кисню в атмосферу 2. Укажіть рослину-напівпаразита, для якої характерне автотрофне та гетеротрофне живлення. а.Омела біла б.Повитиця в.Вишня г.Росичка 3. Група реакцій обміну речовин, до якої належить фотосинтез – це а.енергетичний обмін б.катаболізм в.пластичний обмін г.дисимиліція 4. Деякі ґрунтові бактерії здатні отримувати енергію в процесі окиснення сполук амонію киснем до нітритів та нітратів і при цьому синтезувати органічні речовини із вуглекислого газу. Вони є: а.хемогетеротрофами б.хемоавтотрофами в.міксотрофами г.фототрофами 5. На уроці біології для обговорення значення фотосинтезу клас поділили на дві групи. Перша група зазначила, що внаслідок фотосинтезу акумулюється світлова енергія в хімічних зв’язках органічних речовин. Друга група висловила судження про те, що на нашій планеті органічні речовини утворюються із неорганічних лише в процесі фотосинтезу. Яка група висловила правильне твердження? а.Лише друга б.Жодна з груп в.Лише перша г.Обидві групи

0
Ответы:

1. відповідь: б. синтез органічних речовин з неорганічних

Фотосинтез - процес синтезу органічних сполук з неорганічних речовин, що йде за рахунок енергії світла

Хемосинтез - синтез органічних сполук з неорганічних речовин з використанням хімічної енергії, що виділяється в реакціях окислення неорганічних речовин.

2. відповідь: г. Росичка

Існують також організми, здатні використовувати як автотрофний, так і гетеротрофних способи харчування. Такі організми називають міксотрофи. Це, наприклад, Евглена зелена, яка на світлі є фототрофам, а в темряві - гетеротрофи.

Деякі рослини, наприклад венерина мухоловка або росичка, здатні поповнювати нестачу азоту ловом і переварюванням комах.

3. відповідь: в. пластичний обмін

Фотосинтез і хемосинтез - дві форми пластичного обміну. Фотосінтез- процес утворення органічних речовин з вуглекислого газу і води на світлі за участю фотосинтетичних пігментів. Хемосинтез - спосіб автотрофного харчування, при якому джерелом енергії для синтезу органічних речовин з CO2 служать реакції окислення неорганічних сполук.

4. відповідь: б. хемоавтотрофами

Всі відомі нитрифицирующие бактерії є облігатними аеробами. Кисень необхідний їм як для окислення амонію в азотної кислоти

5. в. Лише перша

2
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте