Регистрация Вход
Физика 8-9 класс Nazar

0
Ответы:

Сипаттама

Өзара әсердің түрі

Пайда болу себебі

Әсер ету бағыты суреті

Түсу нүктесі

Формуласы

Ауырлық күші:

1) Барлық денелердің

Жерге тартылуы

2) земное притяжение (Жердің тартылыс күші)

3) Вертикаль төмен

4) Центр тяжести (Ауырлық орталығы)

5) F = g*m

Серпімділік күші:

1) деформация

2) Денелердің пішіні мен

көлемі өзгерген кезде пайда болады

3) сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть его в исходное состояние

(денеде деформация нәтижесінде пайда болатын және оны бастапқы қалпына келтіруге ұмтылатын күш)

4) слои деформированного тела

(дененің деформацияланған қабаттары)

5) F = -kx

Үйкеліс күші:

1) Силы трения между двумя телами возникает при соприкосновении двух твердых.

(Екі дененің арасындағы үйкеліс күші екі қатты дене жанасқанда пайда болады.)

2) Физические тела, взаимодействуют друг с другом, с помощью той или иной силы, которая может иметь разное происхождение: механическое, электромагнитное, гравитационное и т.д.

(Физикалық денелер бір-бірімен осы немесе басқа күштің көмегімен әрекеттеседі, олар әр түрлі бастауларға ие болуы мүмкін: механикалық, электромагниттік, гравитациялық және т.б.)

3) Направление силы трения противоположно направлению движения

(Үйкеліс күшінің бағыты қозғалыс бағытына қарама-қарсы)

4) Денелердің массалар центрі

5) N = m * g

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте