Регистрация Вход
Литература 10-11 класс соска

1.Для модернізму властиво
а.Канонічність, простота, точність, принцип триєдності (єдність місця, часу та дії), чеснота й добро перемагає все
б.Чуттєвість, емоційне сприйняття, моралізаторство
в.Ускладнена форма, перенасиченість стилістичними прикрасами, пишнота
г.Увага переноситься на особистість, її внутрішній світ; важливо стає не «що сказати», а «як сказати».
Питання №2 ?
2 бали
Напрямами раннього модернізму є:
а.символізм, реалізм, експресіонізм.
б.символізм, імпресіонізм, неоромантизм;
в. сентименталізм імпресіонізм, експресіонізм.
г.неоромантизм, імпресіонізм, бароко;
Питання №3 ?
2 бали
Хто з письменників є одним із перших представником модернізму:
а.П.Куліш
б.Т.Шевченко
в.О.Кобилянська
г.І.Карпенко-Карий
Питання №4 ?
2 бали
Позасюжетні елементи ( пейзаж, портрет, інтер’єр і т.д.) в імпресіонізмі:
а.подають новий ракурс розглядання проблеми;
б.не несуть інформаційного навантаження;
в.несуть інформаційне навантаження.
г.Відбивають внутрішній стан героя
Питання №5 ?
2 бали
Як називався осередок модернізму у Києві
а.«Українська хата»
б.«Молода муза»
в.«Дивослово»
г.«Мистецький український рух»
Питання №6 ?
2 бали
У творах раннього модернізму людина зображена як істота:
а.суспільна і моральна
б.раціональна і логічна
в.ірраціональна і неоднозначна
г.закохана у минуле і відкинута суспільством

1
Ответы:

1. відповідь: г. Увага переноситься на особистість, її внутрішній світ; важливо стає не «що сказати», а «як сказати».

У літературі модернізм прийшов на зміну класичному роману. Замість життєпису читачеві стали пропонувати літературні інтерпретації різних філософських, психологічних та історичних концепцій, з\'явився стиль, названий Потік свідомості, що характеризується глибоким проникненням у внутрішній світ героїв. Важливе місце в літературі модернізму займає тема осмислення війни, втраченого покоління.

2. відповідь: б. символізм, імпресіонізм, неоромантизм;

Основними літературно-художніми напрямками модернізму вважають символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм, неокласицизм, футуризм, акмеїзм подібне.

3. відповідь: в. О.Кобилянська

Вона була культовою фігурою в українському модернізмі. Саме жінки покоління Кобилянської вимагали більшого, ніж їм належало мати. Чи не хотіли присвячувати своє життя виключно сімейним і домашнім турботам, прагнули вийти в публічний простір.

4. г. Відбивають внутрішній стан героя

5. відповідь:

«Українська хата» - літературно-критичний і суспільно-публіцистичний щомісячник національного помірно-демократичного спрямування, журнал молодої інтелігенції, виходив з березня 1909 року по вересень 1914 в Києві під ред. П. Богацького і М. Шаповала.

Після петербурзької «Вільної України» намагався формулювати ідейні основи визвольного руху і нац. і соц. світогляду. Підносив ідеал українства, емансипованого від сторонніх впливів, що спирається на власні сили, зумів би зберегти свою індивідуальність.

6. в. ірраціональна і неоднозначна

1
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте