Регистрация Вход
Химия 10-11 класс соска

1.Позначте формулу сполуки, що належить до гомологічного ряду бензену:
А.С6Н8
Б.С8Н10
В.С10Н12
Г.С7Н12
2.
Позначте молекулярну формулу 2,6-диетил-1,3,5-триметилбензену:
А.С13Н20
Б.С12Н18
В.С13Н22
Г.С13Н28
3.
Позначте назву толуену за номенклатурою IUPAC:
А.пропілбензен
Б.метилбензен
В.триметилбензен
Г.диметилбензен
4.
Позначте ізомер 1-етил-2-хлорбензену:
А.2,5-диметил-3-хлортолуен
Б.1,3-диметил-2-хлортолуен
В.2,6-диметил-4-хлортолуен
Г.2-метил-3-хлортолуен
5.
Укажіть, чому не можна записувати формулу бензену так: СН≡С-СН2-СН2-С≡СН
А.тому що всі зв’язки між атомами Карбону в бензені є однаковими
Б.тому що ця формула не відповідає якісному складу бензену
В.тому що ця формула не відповідає кількісному складу бензену
Г.тому що в молекулі бензену є три кратні зв’язки
6.
Укажіть правильне твердження щодо спільних властивостей етену і бензену:
А.здатні до полімеризації
Б.за нормальних умов є рідинами
В.взаємодіють з хлором
Г.взаємодіють з HCl

0
Ответы:

1. відповідь: Б. С8Н10

С7Н8; С8Н10; С9Н12

Гомологи бензолу - зєднання, утворені заміною одного або декількох атомів водню в молекулі бензолу на вуглеводневі (алкільні) радикали.

3. відповідь: Б. метилбензен

Толуол переважно використовується як промислова сировина і розчинника. метилбензол (IUPAC)

4. відповідь: Г.2-метил-3-хлортолуен

5. Б. за нормальних умов є рідинами

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте