Регистрация Вход
Геометрия 10-11 класс ira27 you

Геометрія > Кут між прямими. Перпендикулярність прямих у просторі
Як відображати тести ?


Списком По одному
Питання №1 ?
1 бал
Скільки у просторі можна провести прямих, перпендикулярних до даної прямої через точку, яка лежить на даній прямій?
тільки дві
жодну
безліч
тільки одну
Питання №2 ?
1 бал
Чому дорівнює кут між ребрами правильного тетраедра, що перетинаються?
90°
30°
60°
45°
Питання №3 ?
1 бал
Дано куб ABCDA1B1C1D1. Знайти кут між мимобіжними прямими AB і B1D1.

45°
90°
60°
30°
Питання №4 ?
1 бал
Прямі a і b перетинаються й утворюють дві пари вертикальних кутів. Сума градусних мір однієї з таких пар дорівнює 134°. Знайти градусну міру кутів, утворених прямими a і b.
57°, 77°, 123°, 103°
134°, 134°, 56°, 56°
67°, 67°, 113°,113°
67°, 67°, 123°, 123°
Питання №5 ?
1 бал
Знайти кут між ребром куба і діагоналлю грані, в якій лежить дане ребро.
60°
30°
45°
90°
Питання №6 ?
1 бал
Прямі a і b паралельні. Прямі a і c перетинаються під кутом 30°. Укажіть взаємне розташування прямих b і c та кут їх перетину.
b∩c або b і c – мимобіжні, ∠(bc)=30°
b∩c, ∠(bc)=30°
b∣∣c, ∠(bc)=0°
b∩c, ∠(bc)=150°
Питання №7 ?
3 бали
Дано тетраедр SABC, в якому AC=8 см, BS=10 см, M - середина AB, N - середина CS і MN=2,5 см. Знайдіть косинус кута між BS і AC. Відповідь округлiть до сотих.

Питання №8 ?
3 бали
Промені OB, OC, OD попарно перпендикулярні. Знайдіть довжину відрізка BC, якщо OD=√3, DC=7, DB=11. Відповідь округлiть до десятих.

0
Ответы:

1. тільки одну

2. 60 °

3. 45 °

4. 67 °, 67 °, 113 °, 113 °

5. 90 °

6.

7. 0,87

8. Відкладені на променях відрізки разом відрізками, які з\'єднують їх кінці, утворюють прямокутні трикутники із загальною вершиною О, і складають фігуру, схожу на піраміду з висотою СО (див. Рисунок додатка). ВС знайдемо з прямокутного Δ ВОС. Для цього по т.Піфагора знайдемо ВО² = ВD²-OD² = 11²- (√3) ² = 118. За т.Піфагора ВС = √ (BO² + CO²) = √ (118 + 49) = √167≈12,9 (од. Довжини)

1
Отв. дан Kuku
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте